› IMPREZY
› INSTYTUCJE
› ARTYKUŁY
Na kilka dni przed ERE 2016 - wywiad
› video › przejdź do artykułu ponad rok temu  27.05.2016
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.