› IMPREZY
› INSTYTUCJE
› ARTYKUŁY
Konferencja prasowa z Dyrygentem Jerzym Maksymiukiem.
› video › przejdź do artykułu ponad rok temu  25.01.2017
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.