› IMPREZY
› INSTYTUCJE
› ARTYKUŁY
A1 _ MAZURY DUZY
numer wpisu 1583, data dodania 2012.09.21, odsłon 24734, edytuj
Elbląg 82-300, ul. Plac Jagiellończyka 1
tel. 55 611 20 50

Opis

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" jest samorządową instytucją kultury o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, medialnym i informacyjnym. Podstawowym celem Centrum jest realizacja zadań z zakresu twórczości i jej upowszechniania, edukacji kulturalnej, informacji (w tym działalności medialnej), promocji regionu, wychowania przez sztukę, sport i turystykę. Cele te realizowane są poprzez:
 

 • organizację, realizację i promocję przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,
 • prowadzenie kina,
 • prowadzenie Ośrodka Współpracy Transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim,
 • prowadzenie Portalu Kulturalnego Warmii i Mazur e-swiatowid.pl,
 • merytoryczną opiekę nad twórczością amatorską oraz społecznym ruchem kulturalnym (teatrami, chórami, orkiestrami, klubami, zespołami sportowymi itp.) sprawowaną poprzez działalność informacyjną, pomoc w doborze repertuaru, przedmiotową ocenę oraz działalność edukacyjną,
 • działalność promocyjną i informacyjną z wszelkich dziedzin kultury i sztuki,
 • działalność w zakresie budowania systemu informacji o kulturze, w tym na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego,
 • organizację kampanii promocyjnych i społecznych,
 • organizację działań na rzecz integracji europejskiej, społecznej, zawodowej, kulturalnej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, instruktażu, pomocy metodycznej i innych form kształcenia pozaszkolnego w dziedzinie kultury i sztuki,
 • prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie i publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Centrum.

Dla realizacji tych zadań Centrum prowadzi również działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

Przy Centrum mogą działać związki twórcze, naukowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, kluby i sekcje sportowe oraz inne związki nie zajmujące się działalnością polityczną.

Jednym ze strategicznych zadań Centrum "Światowid" jest jego działalność środowiskowa. Od lat działają tu sekcje i kluby zainteresowań: teatralne, plastyczne, fotograficzna i inne, a przy stanowiącym "część taneczną" Promyku funkcjonuje, m.in. Formacja Standardowa LOTOS - Jantar - złoty medalista Mistrzostw Świata z 1999 i 2010 roku i II wicemistrz świata z 2005 i 2011 roku.

CSE Światowid   zobacz więcej zdjęć ›
lokalizacja na mapie
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.