› IMPREZY
› INSTYTUCJE
› ARTYKUŁY

Wybierz miejsce na amfiteatr w Elblągu

 

 

Koncert kombatancki (2017) w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (+ zdjęcia)

› relacje ponad rok temu    25.10.2017
Marcin Mongiałło
komentarzy 0 ocen 1 / 100%
A A A
50 zdjęćKoncert kombatancki (2017) w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (+ zdjęcia) fot. Marcin Mongiałło

Po raz kolejny, 24 października 2017 roku w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu odbył się koncert kombatancki dedykowany, jak sama nazwa wskazuje,  kombatantom i weteranom wojennym i ich rodzinom. Patronat honorowy nad objęli prezydent Elbląga Witold Wróblewski i przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu Marek Pruszak. Organizatorem Koncertu, już po raz trzeci było Elbląskie Stowarzyszenie Generałów i Oficerów Starszych Wojska Polskiego, natomiast głównym pomysłodawcą i inicjatorem – generał dywizji dr Ryszard Sorokosz. Koncert poprowadzili Katarzyna Grefling i Jan Bondar.

Koncert został podzielony na 4 bloki tematyczne. Pierwszy był dedykowany Związkowi Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej i Związkowi Sybiraków, drugi –Związkowi Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych i Związkowi Korpusu Kombatantów RP, trzeci –Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich oraz Światowemu Związkowi Żołnierzy Armii Krajowej, czwarty a zarazem ostatni –Stowarzyszeniu Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza granicami kraju oraz Stowarzyszeniu Rodzin Poległych Żołnierzy „Pamięć i Przyszłość”.

Na koncercie Orkiestra Wojskowa w Elblągu zagrała szeroki repertuar utowrów, począwszy od piosenek wojskowych, patriotycznych, a skończywszy na utorach muzyki popularnej. W tej ostatniej grupie naszą uwagę przyciągnęło wspaniałe wykonanie Radosława Brackiego piosenki "Zacznij od Bacha" Zbigniewa Wodeckiego – artysty, który zmarł w tym roku.   

Orkiestra Wojskowa w Elblągu jest jedną z najstarszych orkiestr wojskowych w Polsce – jej rodowód sięga czasów II wojny światowej. Jak poinformowali prowadzący – Katarzyna Grefling i Jan Bondar:

Do podstawowych zadań orkiestry należy oprawa muzyczna obchodów świąt państwowych, patriotyczno-religijnych oraz wszelkich uroczystości wynikających z Ceremoniału Wojskowego. Orkiestra Wojskowa w Elblągu w okresie swego istnienia wielokrotnie uczestniczyła w defiladach i odprawach wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.  Muzycy orkiestry startują w ogólnopolskich przeglądach muzyków solistów i zespołów kameralnych uzyskując czołowe lokaty na szczeblu Wojska Polskiego.

 

Do najważniejszych osiągnięć muzycznych orkiestry należy zajęcie I miejsca i tytuł laureata na III Ogólnopolskim Przeglądzie Orkiestr Wojsk Lądowych w Giżycku oraz wielokrotny udział w Międzynarodowych Festiwalach Orkiestr Dętych w Niemczech i Francji.

Dowódcą - kapelmistrzem orkiestry jest kpt. st.chor.szt. Sławomir Justa, a tamburmajorem chor. Jacek Buczek

Wśród wokalistw, którzy wystąpili z orkiestrą podczas wczorajszego koncertu wymienić można m.in.: Radosława Brackiego, Michała Dregera i Piotra Matysiaka.

Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej jest kontynuatorem tradycji założonego w 1919 roku Związku Inwalidów Wojennych RP i najstarszą polską organizacją kombatancką. Należy do pięciu najstarszych na świecie organizacji grupujących weteranów wojen.

Członkiem związku może zostać każdy posiadający status inwalidy wojennego i wojskowego, a także osoby represjonowane, ustawowo korzystające z uprawnień inwalidów wojennych oraz rencistów wojskowych.

Jego głównym celem jest reprezentowanie interesów inwalidów wojennych i wojskowych wobec władz państwowych, samorządowych, administracji rządowej i organizacji społecznych.

Działanie w celu zapewnienia członkom Związku społecznie uzasadnianych, zdrowych i godziwych warunków życia i egzystencji.

Związek Sybiraków to polska organizacja grupująca byłych zesłańców. Do jej zadań należy prowadzenie działalności charytatywnej i świadczenie pomocy swoim członkom oraz Polakom zamieszkałym poza granicami kraju oraz przeciwstawianie się wszelkim przejawom totalitaryzmu, nietolerancji, będących zagrożeniem wolności człowieka i jego godności.

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych jest organizacją kombatancką o charakterze wielośrodowiskowym, zrzeszającą obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny.

Związek rozpoczął działalność w kwietniu 1990 roku. Jest największą organizacją kombatancką w Polsce.

Jego działalność ukierunkowana jest głównie na: kształtowanie aktywnych postaw w pracy dla dobra Ojczyzny i tworzenie warunków do współpracy środowisk kombatanckich w kraju i za granicą, jak również popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych oraz działanie na rzecz opieki nad miejscami pamięci narodowej.

Związek Korpusu Kombatantów RP to organizacja której misją jest to przede wszystkim otaczanie opieką członków związku i ich bliskich w zakresie zdrowotnym oraz socjalnym, jak również popularyzowanie i utrwalanie postaw patriotycznych czerpiąc z zasobów kultury narodowej. Utrzymywanie więzi koleżeńskich, samopomoc, wzajemna życzliwość oraz solidarność kombatancka w kraju i za granicą.

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich to organizacja, do której głównych zadań należy integracja osób, którym bliskie jest dziedzictwo historyczne Małopolski Wschodniej oraz Lwowa, pielęgnowanie dorobku historycznego, kulturowego i tradycji, eliminacja wzajemnych uprzedzeń narodowościowych, a także dzieje współczesne – dla utrzymania koleżeństwa oraz niesienia wzajemnej pomocy.

Kolejną z misji organizacji jest działalność na rzecz realizacji praw przesiedlonych z ziem wschodnich Rzeczypospolitej, a także wsparcie Polaków zamieszkałych na tych ziemiach.  Do zadań Towarzystwa należy również organizowanie spotkań środowiskowych dla młodzieży polskiej i kazachskiej. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej to organizacja powstała w 1989 roku. Zrzesza żołnierzy Armii Krajowej i innych organizacji zbrojnych podporządkowanych w czasie wojny legalnemu Rządowi RP na emigracji. Celem Związku jest obrona godności dobrego imienia Armii Krajowej i jej żołnierzy oraz struktur Polskiego Państwa Podziemnego, a także utrzymywanie i zacieśnianie koleżeńskiej więzi między rozsianymi po całym świecie żołnierzami. Oraz organizowanie opieki medycznej i socjalnej oraz pomocy koleżeńskiej.

Stowarzyszenie Rannych I Poszkodowanych W Misjach Poza Granicami Kraju powstało z inicjatywy własnej żołnierzy w służbie czynnej oraz rezerwy, którzy służyli w misjach poza granicami kraju, zostali ranni lub poszkodowani. Formalnie funkcjonuje od niespełna pięciu lat, a może się już poszczycić wieloma osiągnięciami. Organizuje Warsztaty Terapeutyczne, zawody strzeleckie, rajdy rowerowe, obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży. Promuje kampanię społeczną,, Dzień Weterana- szacunek i wsparcie''

Działanie stowarzyszenia ma na celu poprawę warunków socjalno-bytowych członków stowarzyszenia i ich rodzin oraz rodzin poległych żołnierzy, jak również reprezentowanie i ochronę interesów rannych i poszkodowanych, popularyzowanie dotychczasowych osiągnięć i doświadczeń Polski w organizowanych misjach w różnych częściach świata.

Stowarzyszenie Rodzin Poległych Żołnierzy "Pamięć i Przyszłość" jest środowiskiem rodzin, których mężowie, ojcowie i synowie ponieśli największą ofiarę, ofiarę życia.  Celem stowarzyszenia jest pomoc i wsparcie rodzin w trudnych chwilach, bieżącą pomoc oraz dbanie o dobre imię poległych żołnierzy.

Stowarzyszenie „Pamięć i Przyszłość”, zostało zarejestrowane w 2012 roku. Tragiczne doświadczenia, które ich połączyły sprawiły, że otrzymały większe zrozumienie i siła działania. Istotnym celem jest budowanie świadomości społecznej a także wdrażanie idei wrażliwości społecznej. Stowarzyszenie zajmuje się również min. poradnictwem prawnym, wsparciem i pomocą psychologiczną. W pracy nad powołaniem stowarzyszenie najbardziej aktywne były rodziny mieszkające w Elblągu i okolicach.

Zapraszamy do obejrzenia naszej fotogalerii.

 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
 • Koncert kombatancki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu (2017)
ilość zdjęć 50 dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 0

 • 0
  ZADOWOLONY
 • 0
  ZASKOCZONY
 • 0
  POINFORMOWANY
 • 0
  OBOJĘTNY
 • 0
  SMUTNY
 • 0
  WKURZONY
 • 0
  BRAK SŁÓW
Komentarze (0)

Multiplatforma internetowa elblag.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane (regulamin).

dodaj komentarzbądź pierwszy!
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.